Facebook - Pergole Warszawa
Pergole tarasowe, Zadaszenia tarasów, Pergole żaluzjowe, Pergole Warszawa
Wyślij
Wyślij
Zadzwonimy!
Błąd

Zostaw numer

Oddzwonimy w ciągu

kilku minut!

Polityka prywatności

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPHU Perfekt , 05-532 Baniocha , ul. Projektowana 1, tel +48 602 342 787, NIP: 1230022431 , [zwany dalej administratorem].

 

  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia/umowy. 

  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej i informatycznej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

  • Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2. 

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do zakończenia obowiązywania umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.

Wykonanie | RedProjekt | 2023